Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Aktualności

Rejestracja koncertu w Parku Rzeźby - zamiany godzin pracy Muzeum

23-08-2018

Szanowni Państwo, 

 

W dniu 24 sierpnia 2018 roku, w godzinach 18-23, w Parku Rzeźby Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, realizowana będzie rejestracja koncertu muzyki elektronicznej. 

W związku z tym, Muzeum czynne będzie do godziny 17.00.

Wstęp na koncert jest wolny, lecz wiąże się z wyrażeniem zgody na rejestrację i wykorzystanie wizerunku przez podmiot realizujący nagranie - TVP Kultura. 

 

POLSKA S.A.
ul. J. P. Woronicza 17
00-999 Warszawa
TVP Kultura
                                                
INFORMACJA O REJESTRACJI WIZERUNKU
 
Informujemy, iż w dniu 24.08.2018r od godz. 18:00-23:00 w parku obok budynku Królikarni (teren oznaczony płotkami) odbywać się będzie rejestracja audiowizualna programu telewizyjnego pt. „Dobra nocka” (rejestracja koncertów Dj – skich).  Osoba, która weźmie udział w koncercie i będzie przebywać w terenie oznaczonym udziela Telewizji Polskiej S.A. zgody na  rejestrację swojego wizerunku i wykorzystanie go w audycji pt. „Dobra nocka” (tytuł roboczy: „Sety Dj – skie”) (zwanej: dalej: „audycją”), rozpowszechnianej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła Woronicza 17, jak również w przygotowywanych przez ten podmiot materiałach promocyjnych lub reklamowych, dotyczących auycji. Zgoda , o której mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z utrwalonego w audycji wizerunku, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą lub techniką cyfrową, w tym wytwarzanie egzemplarzy na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tych form zapisu;
1) wszelkie nadawanie lub reemitowanie, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting); 
2) wszelkie publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne lub inne urządzenia i systemy, z lub bez możliwości zapisu; 
3) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
4) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
5) wypożyczanie, najem, wymiana nośników, na których dzieło utrwalono.
 
Wejście na teren oznaczony jako teren koncertu uznaje się za wyrażenie zgody o powyższej treści. 
 
Osoby, które nie wyrażają zgody proszone są o opuszczenie terenu koncertu.