Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Kultura Dostępna

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie bierze udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna”.
 
Celem programu jest ułatwienie dostępu do edukacji kulturalnej dzieciom i młodzieży, które z różnych przyczyn mają ograniczone możliwości udziału w niej.
 
Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego dysponuje pakietem bezpłatnych lekcji muzealnych, finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lekcje te są dedykowane nie tylko szkołom specjalnym, klasom integracyjnym i domom dziecka, lecz także szkołom, stowarzyszeniom, fundacjom, świetlicom oraz innym instytucjom opiekującym się dziećmi i młodzieżą z grup dotkniętych szeroko pojętym wykluczeniem społecznym.
 
Grupy biorące udział w programie mogą rezerwować lekcje zgodnie z ofertą tematów dostępnych w zakładce przedszkola i szkoły.
Liczba lekcji jest ograniczona.
 
Aby wziąć udział w programie należy wysłać mailowe uzasadnienie na adres edukrolikarnia@mnw.art.pl. 
Treść nie powinna być dłuższa niż 3–5 zdań (max. 500 znaków ze spacjami).
 
Lekcje prosimy zamawiać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
Kontakt  z Działem Edukacji: poniedziałek - piątek w godz. 10.00–17.00 pod nr tel. 22 843 15 86.