Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Wesprzyj Królikarnię

Istnieją różne możliwości zaangażowania na rzecz Królikarni – poprzez wsparcie finansowe, przekazanie 1% podatku, donacje in-kind oraz wolontariat. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi wariantami i wybrania najodpowiedniejszego z nich.
 
Darowizny
Darowizna na rzecz Królikarni, pozwalająca na nadanie tytułu Donatora lub uhonorowanie Donatora przez Muzeum, dokonuje się poprzez zawarcie, zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego, umowy darowizny na rzecz Muzeum. Stronami umowy są osoby wyrażające wolę przekazania darowizny i Muzeum.
Darowizny są przeznaczane na statutową działalność Muzeum, z zastrzeżeniem, że darowizny celowe zostaną przeznaczone wyłącznie na cele uzgodnione przez Donatora z Muzeum.
 
Przedmiotem darowizny mogą być:
   kwoty pieniężne, w tym długoterminowe zobowiązania pieniężne;
   nieruchomości;
   papiery wartościowe;
   spadki i zapisy;
   polisy ubezpieczeniowe;
   inne przedmioty majątkowe;
   darowizny typu in kind – usługi profesjonalne (np. audyt, doradztwo prawne, obsługa medialna, konsulting).
 
Umowa darowizny zawiera:
   dokładne określenie przedmiotu darowizny i jej wartości;
   harmonogram przekazania przedmiotu darowizny;
   klauzulę dotyczącą możliwości ujawnienia bądź zachowania w poufności danych Donatora;
   klauzulę umożliwiającą swobodne rozporządzanie przedmiotem darowizny przez Muzeum, a w przypadku darowizn celowych – określenie przeznaczenia przedmiotu darowizny.
 
Sponsoring
W przypadku finansowania organizowanych przez Królikarnię wydarzeń o charakterze kulturalnym bądź edukacyjnym, możliwe jest z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne zawarcie umowy sponsoringu (w miejsce umowy darowizny), której przedmiotem będzie wzajemna wymiana świadczeń, np. usług reklamowych, w zamian za świadczenia pieniężne lub typu in-kind.
 
Dotacje celowe
W przypadku darowizn o wartości przekraczającej 20000 zł, Donator może przekazać darowiznę na określony cel, szczegółowo opisany w umowie darowizny (Darowizna Celowa). Darowizna Celowa może być przekazana w szczególności na następujące cele:
   Wsparcie w zakresie zakupów dzieł sztuki do kolekcji Królikarni;
   Wsparcie w zakresie rearanżacji magazynów kolekcji Królikarni;
   Wsparcie w zakresie organizacji wystaw czasowych;
   Wsparcie działalności Działu Edukacji Królikarni;
   Wspieranie działalności publicznej (wystawy podróżujące, wydarzenia kulturalne, artystyczne i inne);
   Wspieranie rozwiązań technologicznych;
   Wspieranie badań i konferencji naukowych;
   Wspieranie innych programów Królikarni.
 
Kontakt: