Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Pianokrąg

Autorski cykl Bartka Wąsika

 

„Pianokrąg” 2023 to już czwarta odsłona projektu Bartka Wąsika – pianisty, kompozytora i aranżera.

 

Podczas tegorocznej odsłony artysta pragnie podzielić się swymi inspiracjami muzycznymi, a jednocześnie pokazać, jak ważna jest siła muzyki ilustracyjnej. To jedno z założeń, które towarzyszy pianiście od pierwszej edycji imprezy w Królikarni, co zauważyła już i doceniła warszawska publiczność.

 

Tym razem cykl rozpocznie się od koncertu specjalnego, poświęconego pamięci Ryuichiego Sakamoto. Wiadomość o śmierci artysty obiegła świat wiosną tego roku. Warto przypomnieć, że dwa lata temu Bartek Wąsik zaprezentował w Królikarni własne interpretacje utworów japońskiego kompozytora, co spotkało się wówczas z ogromnym zainteresowaniem publiczności i rekordową frekwencją. W tegorocznym programie znajdzie się kilkanaście kompozycji, a wśród nich kilka nowych, nieprezentowanych w 2021 roku. To hołd dla japońskiego artysty. 

 

Kolejne koncerty skupią się wokół muzyki trzech polskich kompozytorów: Wojciecha Kilara, Zbigniewa Preisnera i Pawła Mykietyna. Podczas tegorocznej edycji warszawski pianista chce wskazać własne źródła inspiracji, które odnalazł w ich twórczości. W kontekście tych trzech nazwisk trudno nie pomyśleć o dziesiątej muzie. Czy wyobrażamy sobie kino Kieślowskiego bez oszczędnej, a innym razem – monumentalnie brzmiącej muzyki Preisnera? A kiedy słuchamy Kilara, czy nie pojawiają się w naszej wyobraźni obrazy z filmów Wajdy lub Coppoli?

W tym roku w Królikarni po raz pierwszy w historii cyklu Bartek Wąsik zaprezentuje muzykę polskich kompozytorów w tak szerokim wyborze – publiczność będzie mogła docenić jej jakość, siłę i oryginalność.

 

Bartek Wąsik – pianista, kompozytor i aranżer, laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów, nagrody fonograficznej Fryderyk oraz Paszportu Polityki 2014. Jest współzałożycielem i członkiem Lutosławski Piano Duo oraz kwartetu Kwadrofonik. Występował w Europie, Azji i obu Amerykach.

W listopadzie 2022 miała miejsce premiera jego solowego albumu „Daydreamer”, zawierającego osobiste aranżacje piosenek zespołu Radiohead.  

 
 
HARMONOGRAM 

 

4.06.23 / Pianokrąg I / Ryuichi Sakamoto / IN MEMORIAM 

02.07.23 / Pianokrąg II / Wojciech Kilar / DRACULA

06.08.23 / Pianokrąg III / Zbigniew Preisner / MUSIC FOR A FILM 

03.09.23 / Pianokrąg IV / Paweł Mykietyn / MY-PIANO  
 
 

EN 

 

PIANOKRĄG 

This year’s edition of Bartek Wąsik’s brainchild “Pianokrąg” will provide an oppor-tunity for the pianist to share his artistic inspirations with the public, while showing the power of illustrative music. This is one of the ideas behind the series of concerts held in the Królikarnia palace in Warsaw that has always been met with apprecia-tion by the local public. 

This year, the event will open with a special concert commemorating a recently de-ceased Ryuichi Sakamoto. The world learnt of the artist’s demise this spring. Two years ago, Bartek Wąsik presented his own interpretations of the Japanese com-poser’s work. His performance proved to be hugely popular with the audience and saw a record-high attendance. This year’s concert programme consists of a dozen or so compositions, including several new pieces that were not performed in 2021. The opening concert is meant as a tribute to the Japanese composer.

The remaining concerts will revolve around the music of three Polish composers: Wojciech Kilar, Zbigniew Preisner and Paweł Mykietyn. During this year’s edition of the event, the Warsaw-based pianist is going to show how their work inspired him as a musician. Whenever these three names are mentioned, cinema automatically comes to mind. Can we imagine Krzysztof Kieślowski’s films without the austere or monumental music by Zbigniew Preisner? Isn’t it true that the works by Wojciech Kilar immediately conjure up images from the movies by Andrzej Wajda or Francis Ford Coppola?

For the first time in the event’s history, Bartek Wąsik will present such a wide selec-tion of works by Polish composers; the audience will surely appreciate quality, power and originality of the compositions.

 

4 June 23, 6PM / Pianokrąg I / RYUICHI SAKAMOTO / IN MEMORIAM

 

Before he passed in March this year, Ryuichi Sakamoto had won an Academy Award for Best Original Score, BAFTA Award, a Grammy and two Golden Globes. That said, his artistic achievements go beyond the award-winning film scores (such as The Last Emperor, The Sheltering Sky, Little Buddha or The Revenant, to name just a few). He also released studio albums on which the grand piano plays a lead-ing part, as demonstrated by the concept album “Playing the Piano” (2009) or “async” (2017), with Sakamoto in a double role of a composer and a performer, of-ten covering his earlier works. Rearranged to be played on a single piano, these works sound more personal and intimate, reflecting great sensitivity and simplicity. These are the defining traits of the music by his Master that Wąsik wishes to ex-plore during an opening concert. 

 

2 July 2023, 9PM / Pianokrąg II / WOJCIECH KILAR / DRACULA

 

During the second concert, Bartek Wąsik will perform the music score from Francis Ford Coppola’s Dracula. The composer Wojciech Kilar perfectly recreated the dark atmosphere from the story about a Transylvanian vampire, thus writing one the most beautiful film scores in history. Bartek Wąsik is going to perform an entire soundtrack. This will be in keeping with the Pianokrąg’s tradition of presenting mu-sic associated with a selected movie (previous editions saw the performances of the film scores from The Piano by Michael Nyman and The Hours by Phillip Glass). To fully bring out the flavour of the Count Dracula’s story and Kilar’s music, the concert is scheduled to begin at sunset.

 

6 August 2023, 6PM / Pianokrąg III / ZBIGNIEW PREISNER / MUSIC FOR A FILM

 

In a melancholic and ambiguous narrative arranged for a single piano, the fourth concert in the series will bring back the film score from the Three Colours trilogy, The Double Life of Veronique and Dekalog: The Ten Commandments.  The con-cept behind “Pianokrąg” is to present the music that builds an intimate relationship between an artist and the audience. Zbigniew’s Preisner’s compositions do just that. During the concert, Wąsik will play the themes of respective protagonists of Krzysztof Kieślowski’s films, composed by Preisner; this will bring the concert to a new surprising and rather unusual dimension. 


3 September 2023, 6PM / Pianokrąg IV / PAWEŁ MYKIETYN / MY-PIANO

 

First performances of Paweł Mykietyn’s works have always been keenly anticipated by both the audience and music critics. Bartek Wąsik is going to play original piano compositions by Mykietyn (Epiphora, Preludia), as well as selection of the compos-er’s works for theatre (mostly written for Krzysztof Warlikowski’s plays) and film scores, in his own arrangements. A careful blend of diverse pieces, the concert will let the audience fully appreciate Mykietyn’s extraordinary imagination and highly original, award-winning musical language (recently the composer has won the Ex-cellence Award from the European Film Academy).

 


 

ЦИКЛ КОНЦЕРТІВ PIANOKRĄG 

 

Протягом цьогорічного заходу  «Pianokrąg» Бартек Вонсік хоче поділитися своїми музичними натхненнями і в той же час показати, наскільки сильною є ілюстративна музика. Це одне з припущень, що супроводжує піаніста від першого видання заходу в Крóлікарні, який помітила і оцінила варшавська аудиторія.

Цього разу цикл розпочнеться зі спеціального концерту, присвяченого пам'яті Рюіті Сакамото. Звістка про смерть композитора поширилася по всьому світу весною цього року. Варто пам'ятати, що два роки тому Бартек Вонсік представив в Крулікарні власні інтерпретації творів японського композитора, що викликало інтерес серед громадян і показало рекордну відвідуваність. У цьогорічній програмі фігуруватимуть декілька композицій, серед яких декілька нових, не представлених в 2021 році. Це знак шани японському композитору.

Наступні концерти зосереджуватимуться на музиці трьох польських композиторів:  Войцеха Киляра, Збігнева Прайснера і Павела Микєтина. Протягом цього року варшавський піаніст хоче показати власні джерела натхнення, які він знайшов в їх творчості. У контексті цих трьох прізвищ важко не згадати про десяту музу. Чи можна уявити кіно Кесльовського без економної, а іншим разом – монументально-звучної музики Прайснера? А коли, наприклад, слухаємо Киляра, чи не з'являються в нашій уяві малюнки з фільмов Вайди чи Копполи.

Цього року, в Крулікарні,  вперше в історії циклу Бартек Вонсік представить музику багатьох польських композиторів  – слухачі зможуть оцінити їх якість, силу і оригінальність.

 

04.06.23, 18:00 / Pianokrąg I / РЮІТІ САКАМОТО / IN MEMORIAM

 

Сакамото, який помер у березні цього року, здобув премію «Оскар», премію BAFTA, Grammy та два Золотих Глобуси. Якщо мова йде про його творчість, то відзначається не тільки кіномузика (серед ін.     Останній імператор, Розколоте небо, Маленький Будда або Легенда Г'ю Гласса),  але також авторські альбоми, в яких фортепіано займає важливе місце. Це можна почути, серед інших, на «Playing the Piano» (2009) або «async» (2017), де Сакамото виступає в ролі не тільки композитора, але й виконавця, таким чином даючи нову інтерпретацію своїм старим творам. У версії для фортепіано вони звучать більш інтимно, характеризуються великою чутливістю і простотою. Саме ці характеристики музики Майстра Бартек Вонзік хотів би показати під час концерту, інагуруючого наступний цикл концертів.

 

02.07.23, о 21:00 / Pianokrąg II / ВОЙЦЕХ КИЛЯР/ ДРАКУЛА

 

Другий концерт буде наповнений музикою з Дракули режисера Френсіса Форда Копполи. Її Автор Войцех Киляр зміг в повній мірі відчути настрій  вампіра з Трансильванії — і створити один з найкрасивіших музичних треків в історії фільму, а Бартек Вонсік виконає його в повному обсязі. Таким чином,  посилатиметься на традицію концертів за участю фортепіано, на яких він кілька разів демонстрував музику, пов'язану з вибраним фільмом (Фортепіано Майкла Наймана або Години Філіпа Гласса). Цього вечора концерт розпочнеться на заході сонця так, щоб аура  була «в гармонії з історією принца Дракули та музикою Киляра).

 

06.08.23, О 18:00 / Pianokrąg III  / ЗБІГНЄВ ПРАЙСНЕР / МУЗИКА ДЛЯ ФІЛЬМУ

 

Під час четвертого концерту Бартек Вонсік згадає про музику з фільмів Три Кольори, Подвійне життя Вероніки і цикл Декалог, створить сповнену меланхолією і багатозначністю розповідь для фортепіано соло. Припущенням циклу "Pianokrąg" є перш за все, презентування музики, яка будує інтимні стосунки між художником і слухачем, які показують найкращим чином композиції Прайснера. Під час цього концерту Бартек Вонсік згадає музичні мотиви окремих героїв фільмів Кесльо́вського, скомпоновані Прайснером, завдяки яким концерт набуває дивовижного і неочевидного виміру. 


03. 09. 23, 18:00 / Pianokrąg IV / ПАВЕЛ МИКЕТІН / MY-PIANO

 

На прем'єри творів Павла Микетіна чекають глядачі та музичні критики.  Бартек Вонсік презентуватиме оригінальні композиції Микетіна на Фортепіано (Epiphora, Preludia), але також і підібрану театральну музику (переважно з спектаклів Кшиштофа Варліковського) та кіномузику, у власних аранжуваннях. Ось цей концерт в стилі печворк дозволить слухачам оцінити незвичайну уяву Микетіна та його оригінали,він неодноразово отримував нагороди ( нещодавно отримав нагороду Європейський кіноприз) музична мова.