Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Aktualności

Nabór na stanowisko specjalisty w Oddziale Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Królikarni

12-06-2019
Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Oddziale Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Królikarni. 

 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy min. 4 lata, mile widziane w instytucjach kultury,
 • znajomość języka angielskiego i  francuskiego w mowie i piśmie, znajomość trzeciego  języka mile widziana,
 • umiejętność komunikacji i współpracy z zespołem,
 • odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • zdolność sprawnego realizowania wielu zadań, ustalania priorytetów,
 • znajomość MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel.
 
GŁÓWNE ZADANIA
 • koordynacja produkcji wystaw, spektakli, koncertów, a także wydawnictw; przewodników, folderów i katalogów naukowych oraz gadżetów promocyjnych towarzyszących wystawom,
 • koordynacja współpracy z partnerami zewnętrznymi wykonującymi prace na rzecz Muzeum,
 • prowadzenie korespondencji oraz wykonywanie innych czynności biurowo – kancelaryjnych związanych między innymi z realizacją projektów artystycznych i codzienną pracą oddziału,
 • prowadzenie kalendarza i organizacja spotkań, narad i konferencji,
 • organizacja delegacji służbowych i międzynarodowych wizyt studyjnych (rezerwacja hoteli, biletów itp.),
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • sporządzanie budżetów wykonawczych wystaw i projektów artystycznych, kontrola ich realizacji oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzanie procedur przetargowych w ramach przepisów prawa o dyscyplinie finansów publicznych,
 • archiwizacja dokumentacji wytwarzanej przy realizacji wystaw.
 
OFERUJEMY
 
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • wynagrodzenie brutto min.4230 zł (w zależności od stażu pracy), zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub na czas nieokreślony,
 • rozpoczęcie okresu świadczenia pracy od lipca 2019r.
 • wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 
 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
 • dokumenty należy złożyć do dnia 24.06.2019 br. do godziny 16.00,
 • adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl, w tytule nabór na specjalistę w Królikarni,
 • decyduje data wpływu oferty do muzeum. 
 
WARUNKI PRACY
 
 • Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałach.
 
 
 
INNE INFORMACJE
 
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 • Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też
 • jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

TECHNIKI I METODY NABORU

 • weryfikacja nadesłanych ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 • Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 • O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.


II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.


III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:


a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 10.07. br.


b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.


IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:


a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,


b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,


c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,


d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.