Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Xawery Dunikowski. Malarstwo

11 czerwca – 14 listopada 2021
Wydarzenia towarzyszące wystawie Xawery Dunikowski. Malarstwo


DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH


OPROWADZANIA KURATORSKIE
13 czerwca, 26 września, 17 października, 14 listopada / niedziela / 12.00

Zwiedzanie wystawy z jej kuratorką Joanną Torchałą. Podczas oprowadzania kuratorka opowie o genezie ekspozycji oraz o znaczeniu malarstwa w twórczości Dunikowskiego.

Joanna Torchała – historyczka sztuki, kustosz w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Zajmuje się badaniami nad rzeźbą współczesną oraz życiem i twórczością Xawerego Dunikowskiego. Kuratorka i współkuratorka wielu wystaw monograficznych i problemowych.

75 minut / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / liczba miejsc ograniczona (w zależności od obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych)
 

 OPROWADZANIA NIEDZIELNE
20, 27 czerwca, 11, 18, 25 lipca, 1, 22, 29 sierpnia, 12, 19 września, 3, 10, 24 października, 7 listopada / godz. 12.00
Zwiedzanie wystawy z przewodnikami z Działu Edukacji MNW

60 minut / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / liczba miejsc ograniczona (w zależności od obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych)

 OPROWADZANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM / GUIDED TOURS IN ENGLISH
4 lipca, 5 września / niedziela / 12.00

Zwiedzanie wystawy z przewodnikami z Działu Edukacji MNW

75 minut / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / liczba miejsc ograniczona (w zależności od obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych)
 OPROWADZENIA W PJM
9 września / czwartek / 18.00

Zwiedzanie wystawy z Markiem Laseckim, edukatorem MNW
60 minut / udział bezpłatny / liczba miejsc ograniczona

 

 7 października / czwartek / 18.00

Oprowadzanie on-line po wystawie z Markiem Laseckim, edukatorem MNW/ platforma zoom/ zapisy: aknapek@mnw.art.pl

60 minut/ udział bezpłatny/ platforma zoom/ zapisy: aknapek@mnw.art.pl
 OPROWADZANIA Z AUDIODESKRYPCJĄ
16 września, 14 października / czwartek / 18.00

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem i specjalnie przygotowanymi narzędziami dotykowymi

60 minut / udział bezpłatny / liczba miejsc ograniczona (w zależności od obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych)
 WYKŁADY
16, 23 czerwca, 15, 22, 29 września, 6, 13 października / środa / 18.00

75 minut / udział bezpłatny / wykład odbędzie się stacjonarnie w Królikarni / wykłady będą nagrywane i udostępniane na stronie internetowej

16 czerwca
Katharsis. Xawerego Dunikowskiego wspomnienia z Auschwitz / Joanna Torchała

Wykład dotyczy cyklu obrazów, w którym artysta podjął tematy związane z wydarzeniami, jakie miały miejsce w KL Auschwitz. Dunikowski trafił tam 20 czerwca 1940 i stał się numerem 774. Mimo zaawansowanego wieku, dzięki sile charakteru i pomocy współwięźniów, w obozowym szpitalu doczekał wyzwolenia 27 stycznia 1945. Po wojnie niechętnie zwierzał się ze swoich przeżyć – to sztuka stała się dla niego katharsis. Jego głosem miały być obrazy z cyklu „Auschwitz”.

23 czerwca
Transgresje zieleni w malarstwie Xawerego Dunikowskiego / dr hab. Marta Wrzosek

wykład zarejestrowany / Transgresje zieleni (...) Nagranie wideo można obejrzeć tutaj
Wykład poświęcony znaczeniu roślin w malarstwie artysty. Ich dobór, barwa, sposób przedstawienia różnią się w zależności od czasu, w którym zostały namalowane, co wydaje się odzwierciedlać przeżycia artysty związane z przepracowywaniem obozowej traumy. Obrazy ujęte w sekwencji czasowej ujawniają jednak coś więcej – nie tylko dokumentują czas grozy, ale pokazują proces leczenia psychiki, w którym rośliny odgrywają ważną rolę.
dr hab. Marta Wrzosek – mykolog, zajmuje się m.in. interakcjami grzybów z innymi organizmami. Pracuje w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada na Wydziale Biologii, uprzednio na Artes Liberales UW. Współtwórczyni i pierwsza prezes Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Autorka książek popularnonaukowych. Wyróżniona w konkursie Popularyzator Nauki w 2019 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

15 września
Opowieść o malarstwie Xawerego Dunikowskiego w kontekście zagadnień technologicznych i konserwatorskich / Marta Walczyńska-Januszewska, Tomasz Poznysz
Sposób pracy Dunikowskiego i ograniczenia materiałowe, z jakimi się borykał, nie pozostały bez wpływu na stan zachowania jego obrazów. Wielomiesięczna praca nad obszernym zbiorem jego malarstwa pozwoliła na obserwację stosowanych przez Dunikowskiego technik i technologii, używanych materiałów oraz zmian, jakie zaszły w obrazach od czasu ich powstania.
Marta Walczyńska-Januszewska – konserwatorka dzieł sztuki, pozłotniczka. Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ze specjalizacją Konserwacja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Brała udział w licznych realizacjach konserwatorskich w kraju i za granicą. Od 2017 współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie. Obecnie asystent konserwatorski w Sekcji Ram Pracowni Konserwacji Malarstwa na Płótnie Muzeum Narodowego w Warszawie.
Tomasz Poznysz – malarz, konserwator dzieł sztuki mieszkający w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ze specjalizacją Konserwacja Malarstwa Sztalugowego. W pracy konserwatorskiej współpracował z Muzeum Narodowym w Warszawie przy konserwacjach obrazów Portret Jana III Sobieskiego i Uchodźcy Jana Rembowskiego.

22 września
W kręgu znajomych Xawerego Dunikowskiego – Stefan i Maria Flukowscy / Bogna Tokarska
wykład zarejestrowany /
W kręgu znajomych Xawerego Dunikowskiego (...). Nagranie wideo można obejrzeć tutaj
Dowiemy się, w jaki sposób część archiwum Xawerego Dunikowskiego znalazła się w Szczecinie oraz jaką rolę w życiu zawodowym i prywatnym artysty pełnili Stefan i Maria Flukowscy, a także córka Marii – Halina Leszczyńska. Nie zabraknie również wspomnień o znanych postaciach z kręgu ich wspólnych znajomych: Marii Jaremianki, Stanisława i Marii Dawskich, Ludmiły Urazowej oraz Antoine’a Cierplikowskiego. Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna.
Bogna Tokarska – starszy kustosz, kierownik Działu Informacji Naukowej i Promocji Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Opracowała archiwum Xawerego Dunikowskiego z lat 1948–1964, znajdujące się w zbiorach Książnicy. Autorka licznych publikacji.

29 września
Maska w sztuce współczesnej – wybrane przykłady / prof. dr hab. Wojciech Dudzik
wykład zarejestrowany /
Maska w sztuce współczesnej (...). Nagranie wideo można obejrzeć tutaj
Od wieków maska pojawia się w sztukach plastycznych. Jej rola w historii sztuki nie została jednak jeszcze opisana. W XXI wieku widać rosnące zainteresowanie motywem maski. W ostatnich dwudziestu latach w muzeach i galeriach różnych krajów europejskich odbyło się ponad trzydzieści dużych wystaw tematycznych, które obrazują skalę tego zjawiska. Na wybranych przykładach wystaw i konkretnych dzieł omówione zostanie znaczenie maski jako motywu, artefaktu i medium we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej.
prof. dr hab. Wojciech Dudzik – teatrolog i kulturoznawca, profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Opublikował m.in.: Karnawały w kulturze (2005), Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku (2007, wyd. niemieckie 2011), Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne (2011), Struktura w antystrukturze. Szkice o karnawale i teatrze (2013), W poszukiwaniu stylu. Teatr Narodowy 1924–1939 (2015), Paradoksy maski. Antologia (2018), Maska w kulturze współczesnej Europy. Teorie i praktyki (2020).

6 października
Twórczość odrębna? Xawery Dunikowski a malarstwo polskie lat 50. XX wieku / dr hab. Iwona Luba
wykład zarejestrowany /
Twórczość odrębna? (...). Nagranie wideo można obejrzeć tutaj
Wykład poświęcony będzie sytuacji w malarstwie polskim trudnej dekady lat 50. XX wieku – doby socrealizmu i politycznej odwilży, ze wskazaniem głównych zjawisk i źródeł inspiracji. Ówczesna kondycja polskiej sztuki stanowić będzie punkt odniesienia dla opowieści o malarstwie Xawerego Dunikowskiego tego okresu.
dr hab. Iwona Luba – wykładowczyni i kierowniczka Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracowniczka Muzeum Narodowego i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Badaczka sztuki polskiej i europejskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem symbolizmu, awangardy i klasycyzmów. Autorka książek: Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego (2004), Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej (2012), Berlin. Szalone lata dwudzieste. Życie nocne i sztuka (2013) i ok. 100 artykułów naukowych.

13 października
Relacja dwojga rzeźbiarzy – Sary Lipskiej i Xawerego Dunikowskiego, w świetle ich malarstwa / dr Ewa Ziembińska
wykład zarejestrowany /
Relacja dwojga rzeźbiarzy (...). Nagranie wideo można obejrzeć tutaj
Relacja łącząca Sarę Lipską i Xawerego Dunikowskiego wpisuje się w historię związków artystów, którzy pozostawili dzieła świadczące o ich wzajemnej fascynacji. Dunikowski i Lipska wiele razy wzajemnie się portretowali – w rzeźbie i w malarstwie. Wizerunki te świadczą nie tylko o wzajemnym zauroczeniu, ale także o wieloletniej bliskości trwającej sześćdziesiąt lat. Kariera zawodowa Lipskiej rozpoczęła się w czasie, kiedy bycie artystką wymagało przekroczenia wielu granic, uporu i konsekwencji w podążaniu wybraną drogą. Kontynuowała ją w Paryżu, dokąd wyemigrowała wraz z córką w 1912. W tym czasie Dunikowski był już w Polsce rzeźbiarzem o ugruntowanej pozycji.
dr Ewa Ziembińska – kuratorka zbiorów rzeźby w Muzeum Narodowym w Warszawie, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Kuratorka wystaw i autorka katalogów, m.in.: Sara Lipska. W cieniu mistrza; Rodin / Dunikowski. Kobieta w polu widzenia; Ivan Meštrović / Józef Piłsudski. Historia jednego pomnika; Zamoyski ocalony. Autorka pierwszego opracowania twórczości Sary Lipskiej.
 WARSZTATY DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
DOŚWIADCZANIE SZTUKI
12 czerwca / sobota / 3, 4 lipca / sobota, niedziela / 11.00


12 czerwca
Język muzyczny, improwizacja i kaktusy / warsztaty muzyczne / prowadzenie Dagna Sadkowska

Zapraszamy na warsztaty muzyczne inspirowane malarstwem Xawerego Dunikowskiego, składające się z części teoretycznej oraz warsztatowo-relaksacyjnej. Czy muzyka kompozytorów takich jak Messiaen, Chaczaturian, Bach może przenieść nas do pracowni artysty i sprawić, byśmy poczuli, co czuje rzeźbiarz „o krok przed stworzeniem dzieła”? Zastanowimy się, jak poruszyć wyobraźnię, podążając za porządkiem i chaosem formy muzycznej, a także nad tym, w jaki sposób muzyczna improwizacja pomaga w wyrażaniu siebie oraz w odpoczynku, i czy kaktus może mieć coś wspólnego z symfonią.
Dagna Sadkowska – skrzypaczka, solistka i kameralistka, członkini zespołu Kwartludium, kuratorka sekcji festiwalowej Warszawska Jesień Klubowo oraz cykli: Mała Dzika Klasyka i Muzyczne Obrazy w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. W Teatrze Nowym prowadzi orkiestrę MONT.
60 minut / bilety w cenie 15 zł / zapisy od 8 czerwca pod adresem edukacja[malpa]mnw.art.pl

3, 4 lipca
Otoczenie – wrażenie – kadr / warsztaty malarsko-rysunkowe / Ada Rączka i Natan Kryszk

Xawery Dunikowski w pracach malarskich przechodził od figuracji do abstrakcji – w tym samym duchu będziemy pracować podczas dwudniowych warsztatów. Pierwszy dzień to wspólne malowanie i rysowanie na dużym płótnie. Wybierzemy miejsce w parku w Królikarni i skupimy się obserwacji otoczenia. Drugiego dnia nauczymy się zbijać krosna. Podzielimy wspólny obraz na „kadry” – kawałki płótna, które po naciągnięciu na blejtramy będą punktem wyjścia do indywidualnej pracy.
Ada Rączka – absolwentka Fine Arts w Städelschule we Frankfurcie nad Menem. Pracuje z obrazami, tekstami i wideo. Prowadzi działania artystyczne w zakresie reproductive work (czyli takich codziennych czynności jak pranie, sprzątanie czy gotowanie). Autorka książki poetyckiej Nie róbmy nic, błagam. Ale powiedzmy innym, że robiłyśmy (2019).
Natan Kryszk – saksofonista, malarz i rzeźbiarz. Uczestniczy w tworzeniu Warszawskiej Sceny improwizowanej w cyklu Impro Miting oraz współtworzy Warszawską Orkiestrę Improwizowaną Raya Dickaty’ego. Jako rzeźbiarz współpracuje z Grupą Nowolipie, Pawłem Althamerem, Józkiem Gałązką i Adą Rączką. Autor muzyki do spektakli teatralnych i tanecznych Irada Mazaliacha, Justyny Sobczyk, Teatru 21, Darii Kopiec i Marty Ziółek.
180 minut (dzień warsztatów) / 15 zł / bilety w sprzedaży od 29 czerwca
 MAGAZYNY STUDYJNE DUNIKOWSKIEGO
27 czerwca, 25 lipca, 29 sierpnia, 26 września, 31 października / niedziela / 14.00
W ostatnią niedzielę miesiąca zapraszamy na oprowadzania z przewodnikiem po magazynach studyjnych, w których można zobaczyć prace rzeźbiarskie Xawerego Dunikowskiego, pochodzące ze wszystkich okresów jego twórczości: od dzieł z okresu Młodej Polski po szkice i modele ostatnich pomników projektu artysty. To wyjątkowa okazja, aby porównywać twórczość malarską i rzeźbiarską Dunikowskiego.

75 minut / 12 i 8 zł / liczba miejsc ograniczona (w zależności od obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych)
 MUZEALNE CZWARTKI
24 czerwca, 29 lipca, 26 sierpnia, 30 września, 28 października / czwartek / 12.00

Interaktywne spotkania dla widzów dorosłych, w szczególności seniorów, prowadzone w przestrzeni wystawy i w magazynach studyjnych Dunikowskiego przez przewodników z Działu Edukacji MNW. Spotkanie będzie składało się z dwóch części – oprowadzania, a następnie wspólnej rozmowy i analizy wybranego dzieła.

75 minut / wstęp bezpłatny / liczba miejsc ograniczona (w zależności od obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych)
 WYCIECZKA AUTOKAROWA

Śladami Xawerego Dunikowskiego
4 września / sobota / 9.00
Zapraszamy na jednodniową wycieczkę autokarową z przewodnikiem do Nieborowa i Arkadii, czyli miejsc, w których artysta spędzał wakacje i gdzie powstał ważny w jego twórczości cykl malarski „Baby z Nieborowa” (prezentowany na wystawie).

cały dzień / 50 zł / bilety w sprzedaży od 24 sierpnia
 DLA RODZIN

WARSZTATY RODZINNE
20 czerwca, 5, 19 września, 17 października / niedziela / 11.00
15 zł dziecko, 15 zł opiekun, 5 zł kolejne dziecko


20 czerwca
Linia i kształt – rodzinny plener rysunkowy / dr hab. Maria Kiesner

Zajęcia dla dzieci w wieku 5–12 lat i ich opiekunów
Zajęcia rozpoczniemy od wspólnego obejrzenia wystawy. Punktem wyjścia do zajęć będzie obraz Człowiek w kosmosie. Porozmawiamy o tym, jaka może być linia w malarstwie i rysunku. Przyjrzymy się liniom na szkicach Dunikowskiego. Następnie w parku wykreślimy kompozycje inspirowane wystawą i tym, co zaobserwujemy w parku.

dr hab. Maria Kiesner – absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Od 2008 adiunkt w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów: malarstwo oraz metodyka nauczania plastyki.

czas trwania: 90 minut / bilety w sprzedaży od 15 czerwca


5 września
Dźwięki, kaktusy i instrumenty – warsztaty muzyczne / Dagna Sadkowska
Zajęcia dla dzieci w wieku 5–12 lat i ich opiekunów

Zapraszamy na warsztaty rodzinne, podczas których odpoczniemy przy muzyce, stworzymy własne autoportrety dźwiękowe, będziemy improwizować, inspirując się naturą i malarstwem Xawerego Dunikowskiego, który powiedział: „ [...] trudno malować muzykę, bo przemawia innym językiem niż malarstwo”. Spróbujemy znaleźć język muzyczny dla obrazów Dunikowskiego, a także otaczającej nas natury.

Dagna Sadkowska – skrzypaczka, solistka i kameralistka, członkini zespołu Kwartludium, kuratorka sekcji festiwalowej Warszawska Jesień Klubowo oraz cykli: Mała Dzika Klasyka i Muzyczne Obrazy w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. W Teatrze Nowym prowadzi orkiestrę MONT.

czas trwania: 60 minut / bilety w sprzedaży od 31 sierpnia


19 września, 17 października
Warsztaty animacji filmowej
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat i ich opiekunów

Uczestnicy warsztatów stworzą animowane etiudy filmowe inspirowane malarstwem Xawerego Dunikowskiego. Odnajdą w jego obrazach ruch i treść, stworzą własne interpretacje i dzieła inspirowane wystawą. Pierwsze szkice powstaną w przestrzeni wystawy. Druga część warsztatów będzie polegała na stworzeniu animacji z udziałem ludzi i przedmiotów codziennego użytku (tzw. techniką piksilacji) oraz wycinanek.
Warsztaty organizowane we współpracy z CKF im. Andrzeja Wajdy (www.ckf.waw.pl)

Magdalena Bryll – reżyserka filmów animowanych i edukatorka, absolwentka łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej.  Pracowała jako animator m.in. przy oscarowym Piotrusiu i Wilku (2008). Jest również ilustratorką książek. Od 2010 pod nazwą poklatkowo.pl prowadzi warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

czas trwania: 120 minut / bilety w sprzedaży od 14 września i 12 października
 

 ZAJĘCIA NA ZAMÓWIENIE
Zapraszamy grupy i gości indywidulanych do zwiedzania wystawy z naszymi przewodniczkami i przewodnikami. Terminy i godziny dostosujemy do potrzeb zamawiających. Liczba uczestników jest uzależniona od aktualnych wytycznych sanitarnych.  Szczegółowe informacje przekazujemy drogą meilową, prosimy o kontakt pod adresem edukacja[malpa]mnw.art.pl, koszt 200 zł plus bilety w cenie 10 zł.

Zwiedzanie z przewodnikiem
Xawery Dunikowski. Malarstwo
Zapraszamy do zwiedzania pierwszej wystawy poświęconej wyłącznie malarskiej części twórczości Dunikowskiego. Dla Dunikowskiego, przede wszystkim rzeźbiarza, malarstwo było istotną częścią działalności artystycznej. W obrazach opowiadał o osobistych uczuciach i przeżyciach, których nie chciał, lub z różnych przyczyn nie mógł, przełożyć na język form rzeźbiarskich. W malarstwie poszukiwał też odpowiedzi na fundamentalne pytania. Ekspozycja podzielona jest na sale tematyczne, które pozwalają prześledzić tok myśli artysty, jego zmaganie się z tematem i udoskonalanie warsztatu.

Rodzinne zwiedzanie
Xawery Dunikowski – malujący rzeźbiarz

Dunikowski znany jest przede wszystkim jako rzeźbiarz, ale był on również malarzem. Malował przez całe swoje długie życie. Zapraszamy na interaktywne oprowadzanie rodzinne, podczas którego odkryjemy tę nieznaną część twórczości Dunikowskiego. Przyjrzymy się portretom bliskich mu osób, dowiemy się jaką rolę w jego twórczości odgrywała muzyka i  rośliny, a na koniec razem z Dunikowskim polecimy w kosmos!  W trakcie oprowadzania czeka na Was wiele zagadek i ćwiczeń.
 INFORMACJE ORGANIZACYJNE
W zależności od obowiązujących wytycznych epidemiologicznych możliwe są zmiany w programie. Aktualne informacje o wydarzeniach towarzyszących wystawie znajdują się na stronie: www.królikarnia.mnw.art.pl

Bilety i bezpłatne wejściówki na wydarzenia stacjonarne można nabyć za pośrednictwem strony bilety.mnw.art.pl oraz w kasie Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni.
Rezerwacja oprowadzania i lekcji muzealnych pod numerami telefonów: 22 629 50 60  lub 22 621 10 31 wew. 246 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00) lub mailowo: edukacja[malpa]mnw.art.pl

Koordynacja: Barbara Kaliciuk / Dział Edukacji
 

 LEKCJE MUZEALNE
Lekcje towarzyszące wystawie Xawery Dunikowski. Malarstwo
Zajęcia mogą odbywać się online lub stacjonarnie.
 

  • Lekcja dla przedszkoli i klas 1–3 szkoły podstawowej

Wystawa malarstwa

Dzieła sztuki spotykamy w różnych miejscach: na placach, w parkach, w zabytkowych pałacach. Jednym z nich jest Królikarnia, w której prezentowane są obrazy i rzeźby Xawerego Dunikowskiego. Dzieła te posłużą nam do nauczenia się, w jaki sposób postrzegać barwy, proporcje, fakturę materiałów używanych przez artystę. Porównamy świat rzeczywisty i ten przestawiony w dziełach sztuki.

Zagadnienia i kręgi tematyczne z podstawy programowej:
odbiór sztuki; uczestnictwo w kulturze; opisywanie dzieł i technik plastycznych oraz sposobów przedstawiania świata w sztuce; wyrażanie opinii; rozwijanie wrażliwości estetycznej; nazywanie świata przedstawionego w malarstwie; opisywanie form i znaków
 

  • Lekcja dla klas 4–8 szkoły podstawowej

Język malarstwa. Język rzeźby. Porównania
Forma i kompozycja, faktura i kolorystyka, światłocień i proporcje – w języku opisującym dzieła sztuki znajdziemy wiele rzadko używanych słów, które występują w podręcznikach i programach nauczania. Podczas zajęć młodzież będzie ćwiczyć umiejętność posługiwania się językiem terminów plastycznych, przy okazji dokonując interpretacji wybranych przez siebie dzieł Dunikowskiego.

Zagadnienia i kręgi tematyczne z podstawy programowej:
rozwijanie zainteresowania sztuką; nauka odbioru dzieł sztuki jako tekstów kultury; interpretacja treści symbolicznych; gatunki, techniki artystyczne i tematyka dzieł sztuki; poznawanie terminów z zakresu języka historii sztuki
 

  • Lekcja dla szkół ponadpodstawowych

Sztuka, życie i historia. Od zaborów do PRL-u
Dzieła malarskie Xawerego Dunikowskiego zestawimy z jego życiorysem i wydarzeniami z historii Polski. Dunikowski dożył 89 lat, tworzył w czasach zaborów, przeżył I i II wojnę światową, pobyt w obozie koncentracyjnym Auschwitz oraz doświadczył powojennej komunistycznej rzeczywistości. Czy jego rzeźby i malarstwo traktować należy jako znak czasów, historii i osobistych doświadczeń czy raczej jako enklawę poszukiwań artystycznych i wolności?

Zagadnienia i kręgi tematyczne z podstawy programowej:
analiza; interpretacja i określanie wartości estetycznych dzieł jako tekstów kultury; kontekst powstania dzieła; historia i życiorys artysty; ćwiczenie odbioru dzieła na poziomie dosłownym, metaforycznym i symbolicznym; poznanie instytucji muzealnej i jej różnych działań; kierunki i nurty sztuki XX wieku

 JESIENNE SPOTKANIA DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW

Dunikowski i jego czasy. Od Młodej Polski do socrealizmu
„Dzięki temu, że umiem malować, potrafię i rzeźbić” – to zdanie Xawerego Dunikowskiego będzie kluczem do poznania jego bogatego i różnorodnego dorobku. Jako artysta działał zarówno jako rzeźbiarz, jak i malarz. Na podstawie jego twórczości można zaobserwować zmiany zachodzące w sztuce od czasów Młodej Polski do socrealizmu przełomu lat 50. i 60. XX wieku.  

Daty spotkań i ich forma uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej. Informacje pojawią się pod koniec sierpnia na stronie www.mnw.art.pl
 REZERWACJA ZAJĘĆ ON-LINE
1. Prosimy o wybranie tematu lekcji.
2. Termin lekcji należy zarezerwować telefonicznie: 22 629 50 60  lub 22 621 10 31 wew. 246 lub drogą mailową: edukacja[malpa]mnw.art.pl
Rezerwacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–15.00.
3. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami
4. Po dokonaniu rezerwacji lekcji otrzymają Państwo potwierdzenie wraz z linkiem do płatności za pośrednictwem systemu PayU. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić podczas rezerwowania terminu zajęć.
5. Opłatę za zajęcia należy uiścić w terminie 14 dni od dokonania rezerwacji, jednak nie później niż na dwa dni przed lekcją. W wypadku braku płatności rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
6. Po odnotowaniu płatności osoba prowadząca zajęcia prześle e-mail z informacjami i linkiem do lekcji. Prosimy o rozesłanie wiadomości uczestnikom zajęć. W spotkaniu można wziąć udział, korzystając z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.
7. Obecność opiekuna na zajęciach jest obowiązkowa.

Koordynacja lekcji: Bożena Pysiewicz/MCES